กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

ทางบริษัทPPT ได้ใส่ใจสุขภาพของพนักงานขับรถและบุคลากรบริษัททุกท่าน โดยการเชิญทีมแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี 

Visitors: 65,905