กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

ทางบริษัทPPT ได้ใส่ใจสุขภาพของพนักงานขับรถและบุคลากรบริษัททุกท่าน โดยการเชิญทีมแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี 


  • Untitled-4.png

  • 25600620_๑๗๐๖๒๑_0009_0.png
    จากการวางแผนของคณะผู้บริหารในการสร้างลานจอดรถเพื่อรองรับรถที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จึงได้มีการสร้างบริษัทที่มีการวางระบบไว้อย่างสมบูรณ์ เมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 จึงได้จัดง...

  • เที่ยว2.png
    บริษัทPPT ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้พนักงานบริษัท และพนักงานขับรถทุกท่านได้พักผ่อน รวมทั้งได้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
Visitors: 26,092