กิจกรรมท่องเที่ยว

บริษัทPPT ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้พนักงานบริษัท และพนักงานขับรถทุกท่านได้พักผ่อน รวมทั้งได้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร


  • Untitled-4.png

  • 28698572_1572964522801683_5564655440723340954_o.jpg
    ทางบริษัทPPT ได้ใส่ใจสุขภาพของพนักงานขับรถและบุคลากรบริษัททุกท่าน โดยการเชิญทีมแพทย์ตรวจสุขภาพประจำปี

  • 25600620_๑๗๐๖๒๑_0009_0.png
    จากการวางแผนของคณะผู้บริหารในการสร้างลานจอดรถเพื่อรองรับรถที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จึงได้มีการสร้างบริษัทที่มีการวางระบบไว้อย่างสมบูรณ์ เมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 จึงได้จัดง...
Visitors: 29,805