การซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับพนักงาน บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

  บริษัท พลอยแพรทอง ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมกับ บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์(ประเทศไทย) จำกัด

ได้จัดกิจกรรม ซ้อมแผนฉุกเฉินสำหรับพนักงานที่ร่วมเดินทางกับเรา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

โดยมีการอบรม ดังนี้

  •  วิธีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
  •  การใช้ทางออกฉุกเฉิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 

บริษัท พลอยแพรทอง ทรานสปอร์ต จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของผู้ใช้บริการรถโดยสารกับเราเป็นอันดับแรก จึงจัดการอบรมเพื่อลดการเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 

ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน  

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 74,875